CircularByteArray

public class CircularByteArray
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.CircularByteArray


Struktura danych do przechowywania tablicy o stałym rozmiarze, która działa jak bufor cykliczny i śledzi całkowitą sumę wszystkich wartości w tablicy.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CircularByteArray (int size)

Metody publiczne

void add (byte value)

Dodaje nową wartość do tablicy, w razie potrzeby zastępując najstarszą wartość

long getSum ()

Pobiera całkowitą wartość wszystkich elementów aktualnie przechowywanych w tablicy

int size ()

Uzyskaj liczbę przechowywanych elementów

Konstruktorzy publiczni

CircularByteArray

public CircularByteArray (int size)

Parametry
size int

Metody publiczne

dodać

public void add (byte value)

Dodaje nową wartość do tablicy, w razie potrzeby zastępując najstarszą wartość

getSum

public long getSum ()

Pobiera całkowitą wartość wszystkich elementów aktualnie przechowywanych w tablicy

Zwroty
long

rozmiar

public int size ()

Uzyskaj liczbę przechowywanych elementów

Zwroty
int