ByteArrayList

public class ByteArrayList
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.ByteArrayList


Hafif bir bayt dizisini temsil eden bir sınıf. Bu sınıfın amacı, Java sınıflarını kullanmanın önemli alan ek yükünden kaçınmaktır. Örneğin bakınız: http://benjchristensen.com/2008/05/27/java-memory-usage-ints/

Özet

Kamu inşaatçıları

ByteArrayList ()

Başlangıç ​​kapasitesi 128 bayt ve büyüme faktörü 2,0 olan boş bir liste oluşturur

ByteArrayList (int defaultSize)

Belirtilen başlangıç ​​kapasitesi ve 2,0 büyüme faktörü ile boş bir liste oluşturur

ByteArrayList (int defaultSize, float growthFactor)

Belirtilen başlangıç ​​kapasitesi ve büyüme faktörü ile boş bir liste oluşturur

Genel yöntemler

boolean add (byte b)

Belirtilen öğeyi bu listenin sonuna ekler

boolean addAll (byte[] src)

Sağlanan byte[] ​​tam içeriğini listeye ekler.

boolean addAll (byte[] src, int srcOffset, int length)

Sağlanan byte[] ​​belirtilen içeriğini listeye ekler.

boolean addall ( ByteArrayList src)

Sağlanan ByteArrayList tüm içeriğini listeye ekler.

void clear ()

Bu listedeki tüm öğeleri kaldırır.

void ensureCapacity (int minCapacity)

En az minimum kapasite bağımsız değişkeni tarafından belirtilen bayt sayısını tutabilmesini sağlamak için gerekirse bu ByteArrayList örneğinin kapasitesini artırır.

boolean equals (Object other)

byte get (int idx)

Bu listede belirtilen konumdaki öğeyi döndürür

byte[] getContents ()

Bu ByteArrayList içeriğinin bir kopyasını byte[] olarak döndürür.

int hashCode ()

boolean isEmpty ()

Bu liste bayt içermiyorsa true döndürür

byte set (int idx, byte b)

Bu listede belirtilen konumdaki elemanı belirtilen elemanla değiştirir

int size ()

Bu listedeki bayt sayısını döndürür

void trimToSize ()

Bu ByteArrayList örneğinin kapasitesini listenin geçerli boyutu olacak şekilde kırpar.

Kamu inşaatçıları

ByteArrayList

public ByteArrayList ()

Başlangıç ​​kapasitesi 128 bayt ve büyüme faktörü 2,0 olan boş bir liste oluşturur

ByteArrayList

public ByteArrayList (int defaultSize)

Belirtilen başlangıç ​​kapasitesi ve 2,0 büyüme faktörü ile boş bir liste oluşturur

parametreler
defaultSize int : Listenin bayt cinsinden başlangıç ​​kapasitesi

ByteArrayList

public ByteArrayList (int defaultSize, 
        float growthFactor)

Belirtilen başlangıç ​​kapasitesi ve büyüme faktörü ile boş bir liste oluşturur

parametreler
defaultSize int : Listenin bayt cinsinden başlangıç ​​kapasitesi

growthFactor float : Listenin otomatik olarak yeniden boyutlandırılması gerektiğinde kapasitenin çarpıldığı faktör. >= 1.1f .

Genel yöntemler

Ekle

public boolean add (byte b)

Belirtilen öğeyi bu listenin sonuna ekler

parametreler
b byte : Listeye eklenecek byte

İadeler
boolean true

hepsini ekle

public boolean addAll (byte[] src)

Sağlanan byte[] ​​tam içeriğini listeye ekler.

parametreler
src byte : İçeriğin ekleneceği byte[]

İadeler
boolean true

hepsini ekle

public boolean addAll (byte[] src, 
        int srcOffset, 
        int length)

Sağlanan byte[] ​​belirtilen içeriğini listeye ekler.

parametreler
src byte : İçeriğin ekleneceği byte[]

srcOffset int : Eklenecek src öğesinin ilk öğesinin dizini

length int : Listeye eklenecek bayt miktarı

İadeler
boolean true

hepsini ekle

public boolean addall (ByteArrayList src)

Sağlanan ByteArrayList tüm içeriğini listeye ekler.

parametreler
src ByteArrayList : İçeriği eklemek için ByteArrayList

İadeler
boolean true

açık

public void clear ()

Bu listedeki tüm öğeleri kaldırır.

sağlamakKapasite

public void ensureCapacity (int minCapacity)

En az minimum kapasite bağımsız değişkeni tarafından belirtilen bayt sayısını tutabilmesini sağlamak için gerekirse bu ByteArrayList örneğinin kapasitesini artırır.

parametreler
minCapacity int : Bayt cinsinden depolama sağlamak için minimum kapasite

eşittir

public boolean equals (Object other)

parametreler
other Object

İadeler
boolean

almak

public byte get (int idx)

Bu listede belirtilen konumdaki öğeyi döndürür

parametreler
idx int : Döndürülecek dizin

İadeler
byte

getContents

public byte[] getContents ()

Bu ByteArrayList içeriğinin bir kopyasını byte[] olarak döndürür.

İadeler
byte[] Liste içeriğinin bir byte[] kopyası

hash kodu

public int hashCode ()

İadeler
int

boş

public boolean isEmpty ()

Bu liste bayt içermiyorsa true döndürür

İadeler
boolean

Ayarlamak

public byte set (int idx, 
        byte b)

Bu listede belirtilen konumdaki elemanı belirtilen elemanla değiştirir

parametreler
idx int : Değiştirilecek dizin

b byte : Bu dizinde değiştirilecek byte

İadeler
byte

boyut

public int size ()

Bu listedeki bayt sayısını döndürür

İadeler
int

trimToSize

public void trimToSize ()

Bu ByteArrayList örneğinin kapasitesini listenin geçerli boyutu olacak şekilde kırpar.