Adresat wiadomości zbiorczych

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer,


Narzędzie dla nadawców e-maili, które umożliwia taką konfigurację: odstęp czasu wysyłania, początkowy rozmiar serii, adresatów i łączną liczbę wiadomości.

Podsumowanie

Konstruktory publiczne

BulkEmailer()

Metody publiczne

static BulkEmailer loadMailer(IConfiguration config)

Metoda pomocnicza do wczytywania usługi BulkMailer z konfiguracji.

void sendEmails()
void sendEmailsBg()

Konstruktory publiczne

Adresat wiadomości zbiorczych

public BulkEmailer ()

Metody publiczne

LoadMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

Metoda pomocnicza do wczytywania usługi BulkMailer z konfiguracji. Konfiguracja musi zawierać ten tag:

 <object type="emailer" class="com.android.tradefed.util.BulkEmailer"/>
 

Parametry
config IConfiguration: konfiguracja

Zwroty
BulkEmailer instancja BulkEmailer

Rzuty
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

Wyślij e-maile

public void sendEmails ()

WyślijE-maileBg

public void sendEmailsBg ()