AppVersionFetcher.AppVersionInfo

public static final enum AppVersionFetcher.AppVersionInfo
extends Enum< AppVersionFetcher.AppVersionInfo >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher.AppVersionInfo >
com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher.AppVersionInfo


Typy informacji o wersji aplikacji.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_CODE

AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_NAME

Metody publiczne

static AppVersionFetcher.AppVersionInfo valueOf (String name)
static final AppVersionInfo[] values ()

Wartości wyliczeniowe

KOD WERSJI

public static final AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_CODE

WERSJA_NAZWA

public static final AppVersionFetcher.AppVersionInfo VERSION_NAME

Metody publiczne

wartość

public static AppVersionFetcher.AppVersionInfo valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
AppVersionFetcher.AppVersionInfo

wartości

public static final AppVersionInfo[] values ()

Zwroty
AppVersionInfo[]