AdbRootAsansör

public class AdbRootElevator
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.AdbRootElevator


Bir AutoCloseable gerekli ve geri yüklemeler kök devlet tamamlandığında ise inşa zaman adb kök sağlar.

Özet

Kamu inşaatçıları

AdbRootElevator (INativeDevice device)

Genel yöntemler

void close ()

Kamu inşaatçıları

AdbRootAsansör

public AdbRootElevator (INativeDevice device)

parametreler
device INativeDevice

atar
DeviceNotAvailableException

Genel yöntemler

kapat

public void close ()