AaptParser.AaptVersion

public static final enum AaptParser.AaptVersion
extends Enum< AaptParser.AaptVersion >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.AaptParser.AaptVersion >
com.android.tradefed.util.AaptParser.AaptVersion


Liczba opcji wersji AAPT używanych do analizowania plików APK.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

AaptParser.AaptVersion AAPT

AaptParser.AaptVersion AAPT2

Metody publiczne

String[] dumpBadgingCommand (File apkFile)
String[] dumpXmlTreeCommand (File apkFile)
static AaptParser.AaptVersion valueOf (String name)
static final AaptVersion[] values ()

Wartości wyliczeniowe

AAPT

public static final AaptParser.AaptVersion AAPT

AAPT2

public static final AaptParser.AaptVersion AAPT2

Metody publiczne

dumpBadgingPolecenie

public String[] dumpBadgingCommand (File apkFile)

Parametry
apkFile File

Zwroty
String[]

polecenie dumpXmlTree

public String[] dumpXmlTreeCommand (File apkFile)

Parametry
apkFile File

Zwroty
String[]

wartość

public static AaptParser.AaptVersion valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
AaptParser.AaptVersion

wartości

public static final AaptVersion[] values ()

Zwroty
AaptVersion[]