com.android.tradefed.testtype.suite.retry

Arayüzler

ITestSuiteResultLoader Önceki sonuçları yeniden çalıştırılabilecek şekilde yüklemek için bir yardımcıyı açıklayan arayüz.

Sınıflar

ResultsPlayer Kendisine verilen sonuçları tekrar eden özel koşucu.
Yeniden Dene Başarısız olan veya uygulanmayan önceki bir çalıştırma testini yeniden planlamaya izin veren özel bir koşucu.
RetryResultHelper Hangi modülün veya testin çalışıp çalışmayacağını belirleyen yardımcı sınıf.

Numaralandırmalar

RetryRescheduler.RetryType Yeniden denenebilecek test türleri.