com.android.tradefed.testtype.suite.retry

Arayüzler

ITestSuiteResultLoader Önceki sonuçların yeniden çalıştırılabilecek şekilde yüklenmesine yönelik bir yardımcıyı açıklayan arayüz.

Sınıflar

SonuçlarOyuncu Kendisine verilen sonuçları tekrarlayan özel koşucu.
Yeniden DeneYeniden Planlayıcı Başarısız olan veya yürütülmeyen önceki çalıştırma testlerini yeniden planlamaya olanak tanıyan özel bir çalıştırıcı.
Yeniden DeneSonuçYardımcısı Hangi modülün veya testin çalıştırılıp çalıştırılmaması gerektiğini belirleyen yardımcı sınıf.

Numaralandırmalar

RetryRescheduler.RetryType Yeniden denenebilecek test türleri.