Spróbuj ponownieResultHelper

public final class RetryResultHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryResultHelper


Klasa pomocnicza określająca, który moduł lub test powinien zostać uruchomiony, czy nie.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RetryResultHelper ()

Metody publiczne

static boolean shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types) shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types)

Zwraca informację, czy moduł powinien zostać ponownie uruchomiony.

static boolean shouldRunTest ( TestResult result, types) shouldRunTest ( TestResult result, types)

Zwraca informację, czy przypadek testowy powinien zostać uruchomiony, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

Spróbuj ponownieResultHelper

public RetryResultHelper ()

Metody publiczne

powinien uruchomić moduł

public static boolean shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, 
         types)

Zwraca informację, czy moduł powinien zostać ponownie uruchomiony.

Parametry
moduleResults TestRunResult

types

Zwroty
boolean

powinien uruchomić test

public static boolean shouldRunTest (TestResult result, 
         types)

Zwraca informację, czy przypadek testowy powinien zostać uruchomiony, czy nie.

Parametry
result TestResult

types

Zwroty
boolean