com.android.tradefed.testtype.suite.params

Arayüzler

IModuleParametreİşleyicisi Suite modüllerinin parametreleri için arayüz.

sınıflar

KatlanabilirGenişletme İşleyicisi Her birincil olmayan katlanabilir yapılandırma için daha fazla genişleyen bir IModuleParameterHandler .
Katlanabilir İşleyici Özel bir modül oluşturmak için katlanabilir parametreleri alabilen genel katlanabilir işleyici.
InstantAppHandler ModuleParameters#INSTANT_APP için işleyici.
Ana HatModül İşleyicisi Bir InstallApexModuleTargetPreparer oluşturan ve bu modülleri otomatik olarak almak için verilen ana hat modüllerine dayalı olarak dinamik bağlantıyı buna enjekte eden Ana Hat Modülleri için basit bir işleyici sınıfı.
ModülParametreleriYardımcı Parametreyle ilişkili IModuleParameterHandler almak için yardımcı.
Negatif İşleyici Hiçbir şey yapılmaması gerektiğini ve parametrenin herhangi bir ekstra modül oluşturmaması gerektiğini belirten işleyici.
NotMultiAbiHandler SuiteModuleLoader ikincil abi'nin bir modül oluşturmaması gerektiğini bildiren özel işleyici.
RunOnSdkSandboxİşleyici ModuleParameters#RUN_ON_SDK_SANDBOX için işleyici.
İkincilKullanıcıİşleyicisi ModuleParameters#SECONDARY_USER için işleyici.

Numaralandırmalar

ModülParametreleri Her modülün meta verilerindeki süit "parametre" anahtarlarıyla ilişkili özel değerler.