Obsługa parametrów RunOnWorkProfile

public class RunOnWorkProfileParameterHandler
extends ProfileParameterHandler implements IModuleParameterHandler

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnWorkProfileParameterHandler


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Metody publiczne

String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Konstruktorzy publiczni

Obsługa parametrów RunOnWorkProfile

public RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Metody publiczne

getParametrIdentyfikator

public String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Zwroty
String