İkincilKullanıcıİşleyicisi

public class SecondaryUserHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserHandler


ModuleParameters#SECONDARY_USER için işleyici.

Özet

Kamu inşaatçıları

SecondaryUserHandler ()

Genel yöntemler

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Parametreye özel ihtiyaçlarla IConfiguration ekler.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Parametreye özel modül kurulumunu IConfiguration modülüne uygulayın.

String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

Kamu inşaatçıları

İkincilKullanıcıİşleyicisi

public SecondaryUserHandler ()

Genel yöntemler

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Parametreye özel ihtiyaçlarla IConfiguration ekler. Örneğin, hedef hazırlayıcıları konfigürasyondan ekleyin veya kaldırın.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration : modülün IConfiguration

uygulaKurulum

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Parametreye özel modül kurulumunu IConfiguration modülüne uygulayın. Örneğin bu, hazırlayıcılar veya testler için ekstra seçenekler olabilir.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

İadeler
String