ตัวจัดการเชิงลบ

public class NegativeHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler


ตัวจัดการที่ระบุว่าไม่ควรทำอะไร และพารามิเตอร์ไม่ควรสร้างโมดูลเพิ่มเติมใดๆ

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

NegativeHandler ()

วิธีการสาธารณะ

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

เพิ่มไปยัง IConfiguration ด้วยความต้องการเฉพาะพารามิเตอร์

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

นำไปใช้กับโมดูล IConfiguration การตั้งค่าโมดูลเฉพาะพารามิเตอร์

String getParameterIdentifier ()

ส่งกลับชื่อโมดูลพารามิเตอร์จะถูกระบุเป็น

ผู้สร้างสาธารณะ

ตัวจัดการเชิงลบ

public NegativeHandler ()

วิธีการสาธารณะ

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

เพิ่มไปยัง IConfiguration ด้วยความต้องการเฉพาะพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น แทรกหรือลบผู้จัดเตรียมเป้าหมายออกจากการกำหนดค่า

พารามิเตอร์
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration ของโมดูล

สมัครSetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

นำไปใช้กับโมดูล IConfiguration การตั้งค่าโมดูลเฉพาะพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น นี่อาจเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้เตรียมตัวหรือการทดสอบ

พารามิเตอร์
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

ส่งกลับชื่อโมดูลพารามิเตอร์จะถูกระบุเป็น

คืนสินค้า
String