ModülParametreleriYardımcı

public class ModuleParametersHelper
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParametersHelper


Yardımcı almak için IModuleParameterHandler parametresi ile ilişkili.

Özet

Kamu inşaatçıları

ModuleParametersHelper ()

Genel yöntemler

static resolveParam ( ModuleParameters param, boolean withOptional)

Tüm Alın ModuleParameters verilen bir alt parametreler şunlardır ModuleParameters .

Kamu inşaatçıları

ModülParametreleriYardımcı

public ModuleParametersHelper ()

Genel yöntemler

çözmekParam

public static  resolveParam (ModuleParameters param, 
                boolean withOptional)

Tüm Alın ModuleParameters verilen bir alt parametreler şunlardır ModuleParameters .

Bu yinelemeli alt grupları çözecektir ve sadece dönecektir ModuleParameters gruplar değildir.

Eğer param bir grup değil sonra içeren bir tekil seti param olursa olsun, kendisini iade edilecektir withOptional .

parametreler
param ModuleParameters

withOptional boolean : olmadığı da isteğe bağlı param gruplarını işaretleyin.

İadeler