MainlineModuleHandler

public final class MainlineModuleHandler
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.MainlineModuleHandler


Prosta klasa obsługi modułów Mainline, która tworzy InstallApexModuleTargetPreparer i wstawia do niego łącze dynamiczne w oparciu o podane moduły Mainline, aby automatycznie pobrać te moduły.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize)
MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize, boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Metody publiczne

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration parametr konfiguracji modułu głównego.

Konstruktorzy publiczni

MainlineModuleHandler

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize)

Parametry
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

MainlineModuleHandler

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize, 
        boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Parametry
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

ignoreNonPreloadedMainlineModule boolean

Metody publiczne

zastosujkonfigurację

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration parametr konfiguracji modułu głównego.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration