IModuleParametreİşleyicisi

public interface IModuleParameterHandler

com.android.tradefed.testtype.suite.params.IModuleParameterHandler


Suite modüllerinin parametreleri için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

default void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Ekler IConfiguration parametre belirli ihtiyaçları olan.

abstract void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Modül uygula IConfiguration parametre spesifik modül kurulumu.

abstract String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

Genel yöntemler

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Ekler IConfiguration parametre belirli ihtiyaçları olan. Örneğin, hedef hazırlayıcıları konfigürasyondan ekleyin veya kaldırın.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

uygulaKurulum

public abstract void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Modül uygula IConfiguration parametre spesifik modül kurulumu. Örneğin bu, hazırlayıcılar veya testler için ekstra seçenekler olabilir.

parametreler
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public abstract String getParameterIdentifier ()

Parametreli modülün tanımlanacağı adı döndürür.

İadeler
String