Obsługa parametrów IModule

public interface IModuleParameterHandler

com.android.tradefed.testtype.suite.params.IModuleParameterHandler


Interfejs parametrów modułów pakietów.

Streszczenie

Metody publiczne

default void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration parametr specyficzny dla potrzeb.

abstract void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration parametr konfiguracji modułu.

abstract String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Metody publiczne

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration parametr specyficzny dla potrzeb. Na przykład wstaw lub usuń moduły przygotowujące elementy docelowe z konfiguracji.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration modułu

zastosujkonfigurację

public abstract void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration parametr konfiguracji modułu. Mogą to być na przykład dodatkowe opcje dla osób przygotowujących lub testów.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration

getParametrIdentyfikator

public abstract String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Zwroty
String