TestFailureModuleController

public class TestFailureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.TestFailureModuleController


Kontroler dla modułu, który po prostu chce dostroić sposób, w jaki zachowuje się zbierany dziennik błędów testów. Ten kontroler pozwala na zbieranie lub nie logcat, zrzut ekranu i raport o błędach w przypadku awarii.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TestFailureModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktory publiczne

TestFailureModuleController

public TestFailureModuleController ()

Metody publiczne

powinienRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.