Kontroler ShippingApiLevelModule

public class ShippingApiLevelModuleController
extends BaseModuleController

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.ShippingApiLevelModuleController


Uruchom testy, jeśli urządzenie spełnia następujące warunki:

  • Jeśli zdefiniowany jest min-api-level :
    • Urządzenie dostarczane z min-api-level lub nowszym.
  • Jeśli zdefiniowano vsr-min-api-level :
    • Urządzenie dostarczane z vsr-min-api-level lub nowszym.
    • Obraz dostawcy zaimplementował funkcje na vsr-min-api-level lub nowszym.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ShippingApiLevelModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler ShippingApiLevelModule

public ShippingApiLevelModuleController ()

Metody publiczne

powinien biegać

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy RunStrategy#RUN , jeśli moduł powinien działać, IModuleController.RunStrategy.FULL_MODULE_BYPASS w przeciwnym razie.

Rzuca
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie nie jest dostępne