Kontroler modułu Sdk29

public class Sdk29ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
  com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
    com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk29ModuleController


Przeprowadzaj testy tylko na testowanych urządzeniach z pakietem SDK w wersji 29 lub nowszej.

Użyj tego wiersza, dodając ten wiersz do pliku AndroidTest.xml:

<object type="module_controller"
 class="com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk29ModuleController" />

Podsumowanie

Konstruktory publiczne

Sdk29ModuleController()

Konstruktory publiczne

Kontroler modułu Sdk29

public Sdk29ModuleController ()