MinSdkModuleDenetleyici

public class MinSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController


Modül denetleyicisinin, belirli bir SDK sürüm numarasının altındaki sürümlerde testleri çalıştırmaması için temel sınıf.

Özet

Korumalı yapıcılar

MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Korumalı yapıcılar

MinSdkModuleDenetleyici

protected MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

parametreler
minSdkVersion int : testler çalışacağı minimum SDK sürümü.

Genel yöntemler

koşmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : IInvocationContext modülünün

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.