Kontroler modułu MinApiLevelModule

public class MinApiLevelModuleController
extends BaseModuleController

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinApiLevelModuleController


Klasa bazowa kontrolera modułu, aby nie uruchamiał testów, gdy jest poniżej określonego poziomu API.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

MinApiLevelModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler modułu MinApiLevelModule

public MinApiLevelModuleController ()

Metody publiczne

powinien biegać

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuca
DeviceNotAvailableException