MainlineTestModuleController

public class MainlineTestModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MainlineTestModuleController


Klasa bazowa kontrolera modułu do uruchamiania testów w oparciu o wstępnie załadowane moduły linii głównej na testowanym urządzeniu.

Streszczenie

Pola

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Konstruktorzy publiczni

MainlineTestModuleController ()

Metody publiczne

void enableModuleController (boolean enabled)
IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Pola

GO_APEX_PREFIX

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Konstruktorzy publiczni

MainlineTestModuleController

public MainlineTestModuleController ()

Metody publiczne

enableModuleController

public void enableModuleController (boolean enabled)

Parametry
enabled boolean

powinienUruchom

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.