ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


Ta klasa pomoże sprawdzić, czy IConfiguration załadowana dla pakietu spełnia oczekiwane wymagania: - Brak dostawców kompilacji - Brak reporterów wyników

Streszczenie

Metody publiczne

static void validateConfig ( IConfiguration config)

Sprawdź, czy konfiguracja jest poprawnie zbudowana do działania w pakiecie.

static void validateConfigFile (File configFile)

Sprawdź, czy plik konfiguracyjny modułu jest prawidłowy — nie ma szablonów ani dołączeń

Metody publiczne

zweryfikuj konfigurację

public static void validateConfig (IConfiguration config)

Sprawdź, czy konfiguracja jest poprawnie zbudowana do działania w pakiecie.

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration do sprawdzenia, czy jest poprawna dla pakietu.

zatwierdź plik konfiguracyjny

public static void validateConfigFile (File configFile)

Sprawdź, czy plik konfiguracyjny modułu jest prawidłowy — nie ma szablonów ani dołączeń

Parametry
configFile File : ERROR(/File) do sprawdzenia dla pakietu.