Informacje o pakiecie testowym

public class TestSuiteInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.TestSuiteInfo


Klasa, która rozwiązuje ładowanie metadanych związanych z kompilacją dla zestawu testów

Aby prawidłowo wyświetlić powiązane informacje, zestaw testów musi zawierać plik test-suite-info.properties w swoich zasobach jar

Streszczenie

Metody publiczne

boolean didLoadFromProperties ()

Zwraca wartość true, jeśli wartości zostały załadowane z pliku właściwości, w przeciwnym razie zwraca wartość false.

String get (String name)

Pobiera informacje testowe oznaczone podaną nazwą.

String getBuildNumber ()

Pobiera numer kompilacji zestawu testów

String getFullName ()

Pobiera pełną nazwę zestawu testów

static TestSuiteInfo getInstance ()

Pobiera instancję singleton, która również wyzwala ładowanie informacji o powiązanym zestawie testów z osadzonych plików zasobów

String getName ()

Pobiera krótką nazwę zestawu testów

getTargetArchs ()

Pobiera łuki docelowe obsługiwane przez zestaw testów

String getVersion ()

Pobiera nazwę wersji zestawu testów

Metody chronione

Properties loadSuiteInfo (InputStream is)

Wykonuje faktyczne ładowanie właściwości

Metody publiczne

didLoadFromProperties

public boolean didLoadFromProperties ()

Zwraca wartość true, jeśli wartości zostały załadowane z pliku właściwości, w przeciwnym razie zwraca wartość false.

Zwroty
boolean

Dostawać

public String get (String name)

Pobiera informacje testowe oznaczone podaną nazwą. Lub null, jeśli nie jest powiązana z właściwością.

Parametry
name String

Zwroty
String

pobierz numer kompilacji

public String getBuildNumber ()

Pobiera numer kompilacji zestawu testów

Zwroty
String

pobierz pełną nazwę

public String getFullName ()

Pobiera pełną nazwę zestawu testów

Zwroty
String

uzyskac instancje

public static TestSuiteInfo getInstance ()

Pobiera instancję singleton, która również wyzwala ładowanie informacji o powiązanym zestawie testów z osadzonych plików zasobów

Zwroty
TestSuiteInfo

pobierzNazwę

public String getName ()

Pobiera krótką nazwę zestawu testów

Zwroty
String

pobierzTargetArchs

public  getTargetArchs ()

Pobiera łuki docelowe obsługiwane przez zestaw testów

Zwroty

pobierz wersję

public String getVersion ()

Pobiera nazwę wersji zestawu testów

Zwroty
String

Metody chronione

załaduj informacje o pakiecie

protected Properties loadSuiteInfo (InputStream is)

Wykonuje faktyczne ładowanie właściwości

Parametry
is InputStream

Zwroty
Properties