RustBenchmarkResultParser

public class RustBenchmarkResultParser
extends MultiLineReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBenchmarkResultParser


Interpretuje wyniki testów przeprowadzonych za pomocą platformy porównawczej Criterion i przekłada je na wywołania serii ITestInvocationListener s.

Wyszukuje następujące wyniki z ławki kryteriów Rusta:

Benchmarking Fibonacci/Recursive Benchmarking Fibonacci/Recursive: Warming up for 3.0000 s Benchmarking Fibonacci/Recursive: Collecting 100 samples in estimated 5.0785 s (278k iterations) Benchmarking Fibonacci/Recursive: Analyzing Fibonacci/Recursive time: [18.272 us 18.276 us 18.280 us] change: [-0.0788% -0.0361% +0.0025%] (p = 0.07 > 0.05) No change in performance detected. Found 2 outliers among 100 measurements (2.00%) 1 (1.00%) low severe 1 (1.00%) low mild ... @Zobacz https://bheisler.github.io/criterion.rs/book/user_guide/command_line_output.html

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RustBenchmarkResultParser ( ITestInvocationListener listener, String runName)

Utwórz nowy RustBenchmarkResultParser , który raportuje do danego ITestInvocationListener .

RustBenchmarkResultParser ( listeners, String runName) RustBenchmarkResultParser ( listeners, String runName)

Utwórz nowy RustBenchmarkResultParser , który raportuje do danego elementu ITestInvocationListener s.

Metody publiczne

void done ()

Wyślij nagrane wyniki testów do wszystkich słuchaczy.

boolean isCancelled ()
void processNewLines (String[] lines)

Dane wyjściowe testu porównawczego rdzy procesowej.

Konstruktorzy publiczni

RustBenchmarkResultParser

public RustBenchmarkResultParser (ITestInvocationListener listener, 
        String runName)

Utwórz nowy RustBenchmarkResultParser , który raportuje do danego ITestInvocationListener .

Parametry
listener ITestInvocationListener : słuchacz wywołań testowych

runName String : nazwa testu

RustBenchmarkResultParser

public RustBenchmarkResultParser ( listeners, 
        String runName)

Utwórz nowy RustBenchmarkResultParser , który raportuje do danego elementu ITestInvocationListener s.

Parametry
listeners : słuchacze wywołań testowych

runName String : nazwa testu

Metody publiczne

zrobione

public void done ()

Wyślij nagrane wyniki testów do wszystkich słuchaczy.

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean

procesNoweLinie

public void processNewLines (String[] lines)

Dane wyjściowe testu porównawczego rdzy procesowej.

Parametry
lines String