com.android.tradefed.testtype.python

Sınıflar

PythonBinaryHostTest Ana bilgisayar testi, Android Build sisteminden (Soong) bir python ikili dosyasını çalıştırmayı amaçlıyordu

Test çalıştırıcısı, içerme filtresini ve hariç tutma filtresini destekler.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Çalıştırma adını ikili adla değiştirecek sonuç iletici.