Test PythonBinaryHost

public class PythonBinaryHostTest
extends Object implements IRemoteTest , ITestFilterReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.python.PythonBinaryHostTest


Test hosta przeznaczony do uruchomienia pliku binarnego Pythona z systemu Android Build (wkrótce)

Program uruchamiający test obsługuje filtry dołączania i filtry wykluczania. Należy pamiętać, że filtr wykluczający działa w ten sposób, że ignoruje wynik testu, zamiast pomijać sam test. Testy określone w filtrze wykluczeń będą nadal wykonywane.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class PythonBinaryHostTest.PythonForwarder

Usługa przesyłania dalej wyników, aby zastąpić nazwę uruchomienia nazwą binarną.

Pola

protected static final String ANDROID_SERIAL_VAR

protected static final String LD_LIBRARY_PATH

Konstruktorzy publiczni

PythonBinaryHostTest ()

Metody publiczne

void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, z których testy mają zostać wykluczone.

void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, które należy uwzględnić w testach.

void addExcludeFilter (String filter)

Dodaje filtr określający, które testy należy wykluczyć.

void addIncludeFilter (String filter)

Dodaje filtr określający, które testy należy uwzględnić.

void clearExcludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry wykluczeń.

void clearIncludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry uwzględniania.

getExcludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów wykluczeń.

getIncludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów dołączanych.

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Pola

ANDROID_SERIAL_VAR

protected static final String ANDROID_SERIAL_VAR

LD_LIBRARY_PATH

protected static final String LD_LIBRARY_PATH

Konstruktorzy publiczni

Test PythonBinaryHost

public PythonBinaryHostTest ()

Metody publiczne

addAllExcludeFilters

public void addAllExcludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, z których testy mają zostać wykluczone.

Parametry
filters

dodajAllIncludeFilters

public void addAllIncludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, które należy uwzględnić w testach.

Parametry
filters

dodajWykluczFiltr

public void addExcludeFilter (String filter)

Dodaje filtr określający, które testy należy wykluczyć.

Parametry
filter String

dodajIncludeFilter

public void addIncludeFilter (String filter)

Dodaje filtr określający, które testy należy uwzględnić.

Parametry
filter String

wyczyśćWykluczFiltry

public void clearExcludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry wykluczeń.

wyczyśćIncludeFilters

public void clearIncludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry uwzględniania.

getExcludeFilters

public  getExcludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów wykluczeń.

Zwroty

pobierzIncludeFilters

public  getIncludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów dołączanych.

Zwroty

uruchomić

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException