MoblyYamlResultTestNameListHandler

public class MoblyYamlResultTestNameListHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler


Mobly yaml sonucu 'Test Adı Listesi' öğesi işleyicisi.

Özet

iç içe sınıflar

class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

Genel yöntemler

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap) handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultTestNameListHandler

public MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

Genel yöntemler

üstesinden gelmek

public MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

parametreler
docMap

İadeler
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList