MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
Object implements IMoblyYamlResultHandler extends Object IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Mobly yaml sonucu 'Kayıt' eleman işleyicisi.

Özet

İç içe sınıflar

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

kamu inşaatçılar

MoblyYamlResultRecordHandler ()

Genel yöntemler

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

kamu inşaatçılar

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

Genel yöntemler

halletmek

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

parametreler
docMap

İadeler
MoblyYamlResultRecordHandler.Record