MoblyYamlResultRecordHandler.Record

public static class MoblyYamlResultRecordHandler.Record
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler.Record


Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder

Metody publiczne

static MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder builder ()
long getBeginTime ()
long getEndTime ()
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult getResult ()
String getStackTrace ()
String getTestClass ()
String getTestName ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Pobiera typ wyniku mobly yaml.

Metody publiczne

getBeginTime

public long getBeginTime ()

Zwroty
long

pobierz godzinę końcową

public long getEndTime ()

Zwroty
long

pobierzStackTrace

public String getStackTrace ()

Zwroty
String

pobierzKlasęTestową

public String getTestClass ()

Zwroty
String

pobierzNazwęTestu

public String getTestName ()

Zwroty
String

pobierzTyp

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Pobiera typ wyniku mobly yaml.

Zwroty
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type