MoblyYamlResultHandlerFactory

public class MoblyYamlResultHandlerFactory
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory


Sonuç türüne göre uygun işleyici üreten Mobly yaml sonuç işleyici fabrikası.

Özet

iç içe sınıflar

class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

enum MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Genel yöntemler

IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultHandlerFactory

public MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Genel yöntemler

getHandler

public IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

parametreler
resultType String

İadeler
IMoblyYamlResultHandler

atar
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException