MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo

public static class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo


Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder

Metody publiczne

static MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder builder ()
long getTimeStamp ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Pobiera typ wyniku mobly yaml.

Metody publiczne

pobierz znacznik czasu

public long getTimeStamp ()

Zwroty
long

pobierzTyp

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Pobiera typ wyniku mobly yaml.

Zwroty
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type