com.android.tradefed.testtype.junit4

Ek açıklamalar

AfterClassWithInfo AfterClass ile benzer garantiler ancak açıklamalı yöntem bir TestInformation parametresi gerektirmelidir.
BeforeClassWithInfo BeforeClass ile benzer garantiler ancak açıklamalı yöntem bir TestInformation parametresi gerektirmelidir.

Sınıflar

BaseHostJUnit4Test Ana bilgisayar JUnit4 tarzı testleri çalıştırmak için temel test sınıfı.
CarryDnaeError DeviceNotAvailableException JUnit4 çerçevesi aracılığıyla taşımak için dahili RuntimeException .
CarryInterruptedException Test aşaması zaman aşımı tetiklendiğinde ve bir InterruptedException'ın test yürütme iş parçacığından çağrı yürütme iş parçacığına taşınması gerektiğinde atılır.
CihazParametreliRunner Ana bilgisayar tarafından yönlendirilen parametreli testler için JUnit4 stili parametreli koşucu.
CihazTestÇalıştırSeçenekleri BaseHostJUnit4Test aracılığıyla cihaz testlerini çalıştırmayla ilgili seçenekler için bir oluşturucu sınıfı.
ExceptionFrowingRunnerWrapper
JUnit4ResultForwarder JUnit4 Runner'dan sonuç iletici.
RunAftersWithInfo
RunBeforesWithInfo
RunNotifierWrapper'ı Çalıştır DeviceNotAvailableException öğesini taşıyabilmemiz için RunNotifier sarmalayıcısı.