CarryInterruptedException

public class CarryInterruptedException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryInterruptedException


Test aşaması zaman aşımı tetiklendiğinde ve bir InterruptedException'ın test yürütme iş parçacığından çağırma yürütme iş parçacığına taşınması gerektiğinde atılır.

Özet

kamu inşaatçılar

CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Genel yöntemler

InterruptedException getInterruptedException ()

kamu inşaatçılar

CarryInterruptedException

public CarryInterruptedException (InterruptedException e)

parametreler
e InterruptedException

Genel yöntemler

GetInterruptedException

public InterruptedException getInterruptedException ()

İadeler
InterruptedException