Po zajęciach z informacjami

public abstract @interface AfterClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.AfterClassWithInfo


Podobne gwarancje jak AfterClass , ale metoda z adnotacją musi wymagać parametru TestInformation . Działa PO metodach AfterClass.

Użycie TestInformation#properties() może pomóc w przekazywaniu informacji między kontekstem statycznym i niestatycznym.

Przykład:

@AfterClassWithInfo public static void afterClassWithInfo(TestInformation testInfo) {twierdzenieNotNull(urządzenie); }

Zobacz też: