com.android.tradefed.testtype.host

Sınıflar

KapsamaÖlçümİletici Kapsama ölçümlerini yapı sağlayıcısından günlükçüye ileten bir yer tutucu testi.
PrettyTestEventLogger Hata ayıklamayı kolaylaştırmak için olayları eşleştiren ve günlüğe kaydeden günlükçü.