com.android.tradefed.testtype.host

sınıflar

KapsamÖlçmeForwarder Kapsam ölçümlerini yapı sağlayıcısından kaydediciye ileten bir yer tutucu testi.
PrettyTestEventLogger Hata ayıklamayı kolaylaştırmak için olayları eşleştiren ve günlüğe kaydeden kaydedici.