KapsamÖlçmeForwarder

public final class CoverageMeasurementForwarder
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.host.KapsamÖlçmeForwarder


Kapsam ölçümlerini yapı sağlayıcısından kaydediciye ileten bir yer tutucu testi.

Özet

Kamu inşaatçıları

CoverageMeasurementForwarder ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Kamu inşaatçıları

KapsamÖlçmeForwarder

public CoverageMeasurementForwarder ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için faydalı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener