Opcje pokrycia. Łańcuch narzędzi

public static final enum CoverageOptions.Toolchain
extends Enum< CoverageOptions.Toolchain >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain >
com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

CoverageOptions.Toolchain CLANG

CoverageOptions.Toolchain GCOV

CoverageOptions.Toolchain GCOV_KERNEL

CoverageOptions.Toolchain JACOCO

Metody publiczne

static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)
static final Toolchain[] values ()

Wartości wyliczeniowe

SZCZĘK

public static final CoverageOptions.Toolchain CLANG

GCOV

public static final CoverageOptions.Toolchain GCOV

GCOV_KERNEL

public static final CoverageOptions.Toolchain GCOV_KERNEL

JACOCO

public static final CoverageOptions.Toolchain JACOCO

Metody publiczne

wartość

public static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
CoverageOptions.Toolchain

wartości

public static final Toolchain[] values ()

Zwroty
Toolchain[]