com.android.tradefed.testtype.binary

Sınıflar

YürütülebilirTemelTest Yürütülebilir test stili için temel sınıf.
Yürütülebilir Ana Bilgisayar Testi Ana bilgisayarda çalıştırılabilir dosya için test çalıştırıcısı.
YürütülebilirTargetTest Hedefte çalıştırılabilir dosya için test çalıştırıcısı.
Çekirdek Hedef Testi Hedefte çalıştırılabilir yürütülebilir dosyanın çalıştırılması ve çekirdek testinin test sonucunun ayrıştırılması için test çalıştırıcısı.
KTapResultParser KUnit test modülü tarafından üretilen ve debugfs altında bir "sonuçlar" dosyasına yerleştirilen KTAP çıktısını okur.
KUnitModuleTest Cihazda KUnit test modüllerini çalıştırmak için test çalıştırıcısı.

Numaralandırmalar

KTapResultParser.ParseResolution