NoisyDryRunTest

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


Uruchom hałaśliwy suchy bieg na pliku poleceń.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NoisyDryRunTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Wykonuje testy i raportuje wyniki do słuchacza.

void testSandboxCommand (String[] args)

Przetestuj ładowanie polecenia w trybie piaskownicy.

Konstruktorzy publiczni

NoisyDryRunTest

public NoisyDryRunTest ()

Metody publiczne

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Wykonuje testy i raportuje wyniki do słuchacza.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException

testSandboxCommand

public void testSandboxCommand (String[] args)

Przetestuj ładowanie polecenia w trybie piaskownicy.

Parametry
args String

Rzuty
ConfigurationException