Natywny analizator stresu

public class NativeStressTestParser
extends MultiLineReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.NativeStressTestParser


IShellOutputReceiver , który analizuje dane wyjściowe testu warunków skrajnych, zbierając metryki dotyczące liczby ukończonych iteracji i średniego czasu na iterację.

Wyszukuje następujące dane wyjściowe

pass 0 ... ==== pass X Successfully completed X passes
gdzie „X” odnosi się do numeru iteracji

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NativeStressTestParser (String runName)

Tworzy NativeStressTestParser .

Metody publiczne

int getIterationsCompleted ()
String getRunName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Konstruktorzy publiczni

Natywny analizator stresu

public NativeStressTestParser (String runName)

Tworzy NativeStressTestParser .

Parametry
runName String : nazwa uruchomienia. Używany do celów rejestrowania.

Metody publiczne

getIterationsCompleted

public int getIterationsCompleted ()

Zwroty
int całkowita liczba iteracji wykonanych w jednym lub większej liczbie przebiegów

getRunName

public String getRunName ()

Zwroty
String nazwa przebiegu testowego.

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean

procesNoweLinie

public void processNewLines (String[] lines)

Parametry
lines String