MetricTestCase.LogHolder

public static class MetricTestCase.LogHolder
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.MetricTestCase.LogHolder


Struktura do przechowywania pliku dziennika, który ma być raportowany.

Streszczenie

Pola

public final String mDataName

public final InputStreamSource mDataStream

public final LogDataType mDataType

Konstruktorzy publiczni

LogHolder (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Pola

mDaneNazwa

public final String mDataName

mDataStream

public final InputStreamSource mDataStream

mDataType

public final LogDataType mDataType

Konstruktorzy publiczni

Uchwyt dziennika

public LogHolder (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Parametry
dataName String

dataType LogDataType

dataStream InputStreamSource