JUnitRunUtil

public class JUnitRunUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.JUnitRunUtil


Bir IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) çağrısını bir Test#run(TestResult) çağrısına yönlendirmek için bir yardımcı sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

JUnitRunUtil ()

Genel yöntemler

static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest)

Kamu inşaatçıları

JUnitRunUtil

public JUnitRunUtil ()

Genel yöntemler

runTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName)

parametreler
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException

runTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest)

parametreler
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

İadeler
boolean

atar
DeviceNotAvailableException