Odbiornik opcji ISet

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


Implementacja tego interfejsu powinna mieć Option z nazwą „ustawioną” powiązaną z HostTest#SET_OPTION_NAME .