IReportNotExecuted

public interface IReportNotExecuted

com.android.tradefed.testtype.IReportNotExecuted


Eksik bir yürütme durumunda, bu arabirimi uygulayan IRemoteTest , geliştirilmiş raporlama için yürütülmeyen testlerini rapor edebilir.

Özet

sabitler

String NOT_EXECUTED_FAILURE

Genel yöntemler

default void reportNotExecuted ( ITestInvocationListener listener)

Yürütülmemiş testleri sağlanan ana dinleyiciye bildirin.

default void reportNotExecuted ( ITestInvocationListener listener, String message)

Yürütülmemiş testleri sağlanan ana dinleyiciye bildirin.

sabitler

NOT_EXECUTED_FAILURE

public static final String NOT_EXECUTED_FAILURE

Sabit Değer: "Test çalışmadı. Bu bir yer tutucudur."

Genel yöntemler

raporNotExecuted

public void reportNotExecuted (ITestInvocationListener listener)

Yürütülmemiş testleri sağlanan ana dinleyiciye bildirin. NOT_EXECUTED_FAILURE mesajıyla başarısız olarak bildirilmelidirler.

parametreler
listener ITestInvocationListener : yürütülmeyen sonuçların raporlanacağı ana dinleyici.

raporNotExecuted

public void reportNotExecuted (ITestInvocationListener listener, 
                String message)

Yürütülmemiş testleri sağlanan ana dinleyiciye bildirin. NOT_EXECUTED_FAILURE mesajıyla başarısız olarak bildirilmelidirler.

parametreler
listener ITestInvocationListener : yürütülmeyen sonuçların raporlanacağı ana dinleyici.

message String : yürütülmeyen hata ile ilişkilendirilecek mesaj.