IReportNotExecuted

public interface IReportNotExecuted

com.android.tradefed.testtype.IReportNotExecuted


W przypadku niekompletnego wykonania IRemoteTest , który implementuje ten interfejs, może zgłosić swoje niezrealizowane testy w celu lepszego raportowania.

Streszczenie

Stałe

String NOT_EXECUTED_FAILURE

Metody publiczne

default void reportNotExecuted ( ITestInvocationListener listener)

Zgłoś niezrealizowane testy głównemu dostarczonemu słuchaczowi.

default void reportNotExecuted ( ITestInvocationListener listener, String message)

Zgłoś niezrealizowane testy głównemu dostarczonemu słuchaczowi.

Stałe

NOT_EXECUTED_FAILURE

public static final String NOT_EXECUTED_FAILURE

Wartość stała: „Test nie został uruchomiony. To jest symbol zastępczy”.

Metody publiczne

raportNiewykonany

public void reportNotExecuted (ITestInvocationListener listener)

Zgłoś niezrealizowane testy głównemu dostarczonemu słuchaczowi. Należy je zgłosić jako nieudane za pomocą komunikatu NOT_EXECUTED_FAILURE .

Parametry
listener ITestInvocationListener : główny odbiornik, w którym należy zgłosić niezrealizowane wyniki.

raportNiewykonany

public void reportNotExecuted (ITestInvocationListener listener, 
                String message)

Zgłoś niezrealizowane testy głównemu dostarczonemu słuchaczowi. Należy je zgłosić jako nieudane za pomocą komunikatu NOT_EXECUTED_FAILURE .

Parametry
listener ITestInvocationListener : główny odbiornik, w którym należy zgłosić niezrealizowane wyniki.

message String : komunikat, który ma być powiązany z niezrealizowaną awarią.