Test IMultiDevice

public interface IMultiDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IMultiDeviceTest


Ten interfejs jest przestarzały.
Interfejs ten jest tymczasowo przechowywany ze względu na kompatybilność, ale w rzeczywistości nie jest już używany. Proszę tego nie wdrażać.

Test wymagający odniesienia do wszystkich ITestDevice i powiązanych z nimi IBuildInfo

Większość testów nie powinna być zależna od testowanej kompilacji i powinna polegać na ITargetPreparer s w celu przygotowania środowiska testowego.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void setDeviceInfos ( deviceInfos) setDeviceInfos ( deviceInfos)

Metody publiczne

ustaw informacje o urządzeniu

public abstract void setDeviceInfos ( deviceInfos)

Parametry
deviceInfos