Çağrı BağlamAlıcı

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvocationContextAlıcı


Çağrının bağlamına başvurulması gereken bir test.

Testin, IBuildInfo referansına ihtiyaç duymadan çağrının ayrıntılarını bilmesi gerektiğinde kullanılmalıdır. Çoğu test, test altındaki derlemeye bağımlı olmamalıdır ve test ortamını hazırlamak için ITargetPreparer s'ye güvenmelidir.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

Genel yöntemler

setInvocationContext

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

parametreler
invocationContext IInvocationContext