GoogleBenchmarkResultParser

public class GoogleBenchmarkResultParser
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.GoogleBenchmarkResultParser


Analizuje wyniki Google Benchmark, które działają z powłoki i zwraca mapę ze wszystkimi wynikami.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

GoogleBenchmarkResultParser (String testClassName, ITestInvocationListener listener)

Metody publiczne

parse ( CollectingOutputReceiver output)

Przeanalizuj pojedynczą linię wyjściową.

Metody chronione

parseJsonToMap (JSONObject j)

Pomocnik, który przegląda wszystkie klucze json i umieszcza je na mapie z pasującą wartością.

Konstruktory publiczne

GoogleBenchmarkResultParser

public GoogleBenchmarkResultParser (String testClassName, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametry
testClassName String

listener ITestInvocationListener

Metody publiczne

analizować

public  parse (CollectingOutputReceiver output)

Przeanalizuj pojedynczą linię wyjściową. nazwa,iteracje,czas_rzeczywisty,czas_procesora,bajty_na_sekundę,elementy_na_sekundę,etykieta

Parametry
output CollectingOutputReceiver : zawiera wynik testu

Zwroty
mapa zawierająca liczbę przeprowadzonych testów.

Metody chronione

parseJsonToMap

protected  parseJsonToMap (JSONObject j)

Pomocnik, który przegląda wszystkie klucze json i umieszcza je na mapie z pasującą wartością.

Parametry
j JSONObject

Zwroty

Rzuty
JSONException