GoogleBenchmarkResultParser

public class GoogleBenchmarkResultParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GoogleBenchmarkResultParser


Analizuje wyniki testu Google Benchmark działającego w powłoce i zwraca mapę ze wszystkimi wynikami.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GoogleBenchmarkResultParser (String testClassName, ITestInvocationListener listener)

Metody publiczne

parse ( CommandResult cmd_result)

Przeanalizuj indywidualną linię wyjściową.

Metody chronione

parseJsonToMap (JSONObject j)

Pomocnik, który przegląda wszystkie klucze json i umieszcza je na mapie z pasującą wartością.

Konstruktorzy publiczni

GoogleBenchmarkResultParser

public GoogleBenchmarkResultParser (String testClassName, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametry
testClassName String

listener ITestInvocationListener

Metody publiczne

analizować

public  parse (CommandResult cmd_result)

Przeanalizuj indywidualną linię wyjściową. nazwa,iteracje,czas_rzeczywisty,czas_procesora,bajty_na_sekundę,elementy_na_sekundę,etykieta

Parametry
cmd_result CommandResult : wynik polecenia urządzenia zawierający wynik testu

Zwroty
mapę zawierającą liczbę przeprowadzonych testów.

Metody chronione

przeanalizujJsonToMap

protected  parseJsonToMap (JSONObject j)

Pomocnik, który przegląda wszystkie klucze json i umieszcza je na mapie z pasującą wartością.

Parametry
j JSONObject

Zwroty

Rzuca
JSONException